Esfina STR001 Tis-U 2 Ply White Toilet Rolls

£6.69 (Excl. VAT)

Pack of 36 x 200 sheet 2 ply white toilet rolls.