Esfina STR002 Tis-U 2 Ply White Toilet Rolls

£10.83 (Excl. VAT)

Pack of 36 x 320 sheet 2 ply white toilet rolls.